המשכיות עסקית הינו כלי ניהולי המאפשר לחברה להגן על יעדיה האסטרטגיים, תשתיותיה ולשרת את צרכיה העסקיים לקראת ובזמן משבר, תוך בניית יכולת התאוששות מהירה לאחר משבר​.

הכלי הניהולי מאפשר את יכולת הארגון ליצור לעצמו מערך רציפות תפעולית בנקודות הקריטיות שלו, הנגזרות מהסגמנטים הראשיים שהוגדרו לו על ידי בעלי העניין או ההנהלה שלו.

 

אותם סגמנטים שהוגדרו הינם שירותים או מוצרים אשר להם חשיבות אסטרטגית לארגון להמשיך ולייצרם ו/או לספקם ללקוחותיו.

ההמשכיות העסקית עוסקת באופן הוליסטי במושג תפעול לנקודות קריטיות וכחלק מהמושג זה היא מכלילה את המענה האנושי, הארגוני, התשתיתי, הלוגיסטי והתפעולי.

 

אלמנטס עוסקת במתן ייעוץ וניהול פרויקטים בתחום ההמשכיות העסקית משלב הגדרת איום הייחוס ומוצריה האסטרטגיים של החברה (ממה ועל מה יש להגן), דרך שלב קביעת רמת השירות, ביצוע סקרי עומק (BIA) עד קביעת תכנית התאוששות (RTO).

המשכיות עסקית

כל הזכויות שמורות לאלמנטס הום לנד סיקיוריטי בע"מ 2018 ©